İK Politikası

gorsel

İnsan Kaynakları Politikası

Arvehu Elektrik olarak hedeflerimize ulaşan yolda en önemli kaynağın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Arvehu Elektrik, insan kaynakları politikası oluştururken, şirketlere karşı sorumlu, çalışanlara duyarlı ve tüm tedarikçilerine saygılı davranmayı hedeflemiştir.


  • İnsan kaynakları konusunda güvenilir, kaliteli çalışma ortaya koymak,
  • İnsan kaynakları ile ilgili her konuda etkinliği ve verimliliği artırmak,
  • Uygun çalışma ortamları oluşturmak.
  • Her çalışanımızın katma değere katkıda bulunmasını sağlamak.
  • Şeffaf, eşit ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek.
  • Analitik yaklaşımlarla problem çözme becerilerini en üst düzeye çıkarmak.
  • Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak.
whatsup